Obiekt: Osiedle Mieszkaniowe

Usytyłowanie: Adamowizna, Grodzisk Maz.